Charity Diners najaar 2015 en (Water)label Project

Charity Diners najaar 2015 en (Water)label Project

De leden van Kiwanisclub Apeldoorn gaan zich de komende maanden ten volle inzetten ten behoeve van de (financiële) ondersteuning van de Stichting Onderwijs Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA). Twee projecten staan daarvoor op stapel, te weten de traditionele

Charity Diners op 25 en 26 november 2015 en het (Water)label Project

De stichting SOZKA (www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl) richt zich op Apeldoornse zieke leerlingen die leerachterstanden dreigen op te lopen. De kans dat dit gebeurt is groot bij kinderen die (langdurig) ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen. Professionele docenten, verbonden aan SOZKA, werken nauw samen met collega’s uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat deze kinderen in een isolement raken. Daarbij is het streven om voor de kinderen het gewone leven - onderwijs hoort daarbij - zoveel mogelijk door te laten gaan.

Sinds de invoering van de Wet Ondersteuning Zieke leerlingen (WOOZ) in 1999 is er een intensieve samenwerking met Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis te Zwolle. De WOOZ stelt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan hun zieke leerlingen. De scholen in Apeldoorn en omgeving staan echter niet alleen voor deze lastige taak. Zij kunnen rekenen op de gratis ondersteuning van SOZKA.

De Charity Diners vinden plaats op

woensdag 25 en donderdag 26 november 2015, aanvang 19.00 uur

volgens het inmiddels beproefde concept. Dat wil zeggen dat als lokatie weer gekozen is voor Het Oude Kantongerecht, Stationsstraat 168 in Apeldoorn. In dit prachtige historische pand bevindt zich een restaurant, dat wordt beheerd door De Passerel, een organisatie die in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking bij het inrichten van hun leven. De diners worden dan ook georganiseerd in samenwerking met de cliënten van De Passerel en hun begeleiders.

De culinaire leiding is deze keer in handen van Heine Ruitenbeek, chef-kok van het bekende Apeldoornse hotel/restaurant De Cantharel (www.vandervalkapeldoorn.nl).

De avonden worden muzikaal omlijst door Bajoes (www.bajoes.nl). Bajoes is een Apeldoorns kleinkunst kwartet dat in zelf geschreven liedjes op een onderhoudende en eigen wijze ‘speelt’ met de Nederlandse taal.

Voor een prijs van € 57,50 per couvert kunt u genieten van een top vijf-gangendiner, inclusief wijn, bier, frisdrank en koffie na.

Meld u aan door een email te sturen naar apeldoorn@kiwanis.nl. Vermeld bij uw aanmelding de datum van uw voorkeur, het aantal personen en uw contactgegevens. Als u niet in de gelegenheid bent om aan één van de diners deel te nemen maar wel een bijdrage aan de doelstelling van de avonden wilt geven kunt u dat doen door overmaking van uw bijdrage op bankrekeningnummer NL23 RABO 0103 1637 00 t.n.v. Kiwanis Apeldoorn o.v.v. donatie Sozka.

Klik hier voor de brochure

Het (Water)label Project is een project, dat Kiwanisclub Apeldoorn uitvoert in samenwerking met de Apeldoornse restaurants. De restaurants worden benaderd door leden van de Kiwanisclub met het verzoek om bij hun klanten aandacht te vragen voor de stichting SOZKA. Zij doen dat door bij klanten, die een karaf kraanwater bestellen, een kartonnen kaartje te plaatsen met informatie over SOZKA en met het verzoek één euro te doneren. De klant krijgt het water - in Nederland hebben we het beste water ter wereld - door de restauranthouder immers gratis aangeboden. Als de klant geen kraanwater bestelt kan bij hem op eenzelfde wijze aandacht voor SOZKA worden gevraagd middels een label op de door hem bestelde fles water of wijn. Via de Kiwanisclub Apeldoorn worden de door de klanten gedoneerde euro’s afgedragen aan SOZKA ten behoeve van hun onderwijsproject.

Deel deze post